درمان نیوکاسل

درمان نیوکاسل فقط در پرندگانی که قیمت بالا دارند و یا برای صاحب آن ارزشمند میباشد انجام میشود زیرا برای پرندگانی که طول دوره پرورش کوتاه دارند یا به عنوان صنعتی پرورش داده می شوند مقرون به صرفه نیست. در نیوکاسل پرنده حالت عصبی میگیرد که با کوچکترین تحریک عصبی گردن پرنده به صورت کامل میچرخد و پرنده دیگر تعادلی روی حرکات خود ندارد که این تحریکات هم میتواند از سوی همنوعان یا از طرف افراد باشد پس اولین کار باید پرنده آلوده را از تمامی این تحریکات دور کرد و در جای تاریک نگهداری کرد. دومین کار که باید انجام داد بعد از اینکه نیوکاسل را تشخیص دادیم باید به تمامی پرندگان واکسن نیوکاسل را به صورت خوراکی داد زیرا این نوع واکسیناسیون خیلی سریعتر از نوع تزریقی ایمنی را به وجود می آورد. در مرحله سوم مقداری پودر سیر در خوراک پرنده مخلوط کرده و جلوی پرنده میگزاریم و همچنین آب پیاز را می توان به صورت قطره ای در دهان پرنده ریخت. با تداوم این کارها می توان بعد از طی یک دوره بیست روزه شاهد بهبود پرنده بیمار بود که طی یک دوره حداقل سه ماهه می توان بهبود کامل پرنده را مشاهده کرد

دیدگاهتان را بنویسید