نحوه ی جوجه کشی اردک

جوجه کشی اردک

تخم نژاد های گوشتی اردک معمولا کم است و در نتیجه تمام تخم های تولید شده برای جوجه کشی استفاده می شود. وزن تخم در نژاد های مختلف اردک معمولا بین 60 تا80 گرم است. از تخم های زیاد ریز یا درشت ، برای جوجه کشی نباید استفاده کرد. هرچه تخم جوجه کشی تازه تر باشد کیفیت آن بهتر است. تخم جوجه کشی باید دارای قالب شکلی مناسب و تمیز باشد. حداکثر تا پس از 10 روز از جمع آوری تخم ها آن ها را در ماشین جوجه کشی قرار دهید. یکی از مهمترین مساءل در جوجه کشی صنعتی نحوه نگهداری تخم های نطفه دار است. زیرا اگر تخم ها در شرایط نامناسب نگهداری شود احتمال مرگ جنین و یا فساد تخم افزایش می یابد.

💡💡مهمترین موارد برای نگهداری از تخم های نطفه دار اردک:

✔️ دمای محیط: بهترین درجه حرارت برای نگهداری و ذخیره تخم اردک ۱۰ الی ۱۳ درجه سانتیگراد است. دمای بیش از ۲۰ درجه سانتی گراد به هیچ وجه برای ذخیره طولانی تخم نطفه دار مناسب نیست .
✔️ میزان رطوبت: در انبار ذخیره تخم میزان رطوبت باید بین ۷۵ تا ۸۵ درصد باشد. در چنین شرایطی، میزان رطوبت درون تخم اردک کاسته نمی شود و جنین در شرایط مطلوب برای مدت نسبتا طولانی زنده می ماند.
✔️ چرخش تخم ها: اگر مدت ذخیره تخم جوجه کشی بیشتر از یک هفته باشد باید از روز هشتم هرروز ۳ یا ۴ بار تخم را برگرداند.این عمل باعث میشود تا زرده به پوسته نزدیک نشود و همچنان در مرکز باقی بماند.
✔️ تمیز کردن تخم ها: تخم های کثیف و آلوده باید قبل از قرار گیری در دستگاه جوجه کشی تمیز و ضد عفونی شوند.

🦆🦆چیدن تخم ها در دستگاه🦆🦆

مدت انکوباسیون در اردک ۲۸ روز است،ولی در بعضی نژادها مانند نژاد مسکویی ۳۲ تا۳۵ روز است. با فرض دوره ۲۸ روزه تخم ها۲۵ روز در ستر نگهداری می شوند و پس از آن به هچر منتقل میشوند.
تخم های اردک باید طوری در ستر چیده شوند که قسمت پهن آن به طرف بالا باشد و به طور مرتب روزی ۶ تا۸ بار حول محور طولی خود چرخش یابند.
در روز های اول جوجه کشی درصد رطوبت ۶۵ درصد است و درجه حرارت داخل دستگاه ۳۸/۳ درجه سانتیگراد می باشد. از روز پنجم به بعد درجه حرارت دستگاه را تا ۳۷/۵ درجه پایین آورید و درصد رطوبت را نیز کم کنیدو به۵۵ ورصد برسانید.
در روز های آخر جوجه کشی باوجود آنکه دما را به ۳۷/۲میرسانید درصد رطوبت را به۶۸تا۷۰درصد،افزایش دهید.
برای آنکه بتوان به طور دقیق به میزان رشد جنین پی برد معمولا در۴نوبت تخم های درون دستگاه را نطفه سنجی میکنند.
♦️مراحل رشد جنین:
روز اول: بروز اولین نشانه های جنین
روز دوم: پیدایش رگ های خونی اولیه
روز چهارم: آغاز تشکیل سر،چشم و ستون مهره ها
روز پنجم: پیدایش دستگاه عصبی و تشکیل دهان،قلب و گوش
روز ششم: شروع ضربان قلب
روز هفتم: پیدایش منقار
روز نهم: پیدایش پاها
روز دهم: آغاز تمایز جنسی و پیدایش زبان
❌از روز هفتم تا دهم بهترین زمان برای نطفه سنجی است.❌
روزدوازدهم: دیده شدن بال ها و پاها
روز سیزدهم: آغاز تشکیل پر
روز چهاردم: اولین رویش پر روی سر
روزپانزدهم: پوشیده شدن سطع جنین از پر
روزشانزدهم: مشخص شدن رنگ اصلی جنین
روزهجدهم: بسته شدن پلک چشم ها
روزنوزدهم: سخت شدن کامل منقار
روز بیست و یکم: جذب سفیده به طور کامل و حرکت منقار به سمت اتاقک هوایی
روز بیست وسوم: آغاز جذب زرده به داخل حفره بطنی
روز بیست و ششم: جذب کامل زرده و آغاز تنفس با ریه ها
روز بیست وهفت و هشتم: خارج شدن جوجه از تخم

دیدگاهتان را بنویسید