نحوه جوجه کشی قرقاول

جوجه کشی قرقاول

جنس نر و ماده این پرنده کاملا با هم تفاوت دارد و رنگ پر آن ها برحسب زیر گونه جنس و سن تغیر می کند. نر های بالغ پر و بال رنگین و پر زرق و برق و دمی درازتر و سر و گردن آن ها به رنگ سبز براق است. در قرقاول های ماده رنگ پرها نخودی تیره با لکه های قهوه ای زیاد به رنگ محیط اطراف است که باعث می شود در دوران طولانی خوابیدن روی تخم ها و زمان پرورش جوجه ها از دید دشمنان پنهان بماند.

وزن تخم قرقاول بین 25 تا 35 گرم و به طور متوسط 31/2 گرم است. تخم قرقاول به رنگ کرم و یا قهوه ای زیتونی قابل مشاهده است. قرقاول ها در سن 8 ماهگی از لحاظ جنسی بالغ می شوند و می توانند تخم گذاری کنند. اواخر زمستان و اوایل بهار فصل شروع جفت گیری و تخم گذاری در قرقاول هاست.

تخم ها تا زمان ورود به دوره انکوباسیون باید در دمای 13 تا 18 درجه سانتی گراد و رطوبت 75 درصد نگهداری شوند. نگهداری تخم ها در دمای بالاتر موجب کوتاه شدن مدت زمان ذخیره سازی تخم ها در انبار،افزایش متابولیسم و از دست دادن بیش از حد آب می شود. تخم ها باید حداقل یک روز در اتاق نگهداری بمانند علت این موضوع انجام عمل کندلینگ برای تشخیص کیسه هوایی تخم و کنترل غلظت سفیده است. در مدت ذخیره سازی تخم ها حداقل دوبار در روز با زاویه 45 درجه از حالت عمودی با دست چرخانده شوند تا ازچسبیدن زرده به پوسته جلوگیری شود.

🐤 چیدن تخم ها در دستگاه 🐤

طول دوره جوجه کشی قرقاول ۲۳ تا ۲۸ روز است.
تخم ها تا سن ۲۱ روزگی در ستر می مانند و پس از آن تا زمان هچ به هچر منتقل می شوند.
درجه حرارت دستگاه ستر ۳۷/۵ درجه و رطوبت نسبی آن ۵۷ تا۶۳ درصد در نظر گرفته می شود. وجود رطوبت در هچر مانع چسبیدن جنین به پرده های تخم و پوسته می شود.
تغیر زیاد درجه حرارت و عدم چرخش تخم بیش از ۲۴ ساعت میزان جوجه آوری را به شدت کاهش خواهد دار.
درجه حرارت هچر حدود ۳۷ تا ۳۷/۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی آن ۷۴ تا ۷۵ درصد تنظیم میشود.
پس از خروج جوجه از تخم حدود ۱۰ ساعت طول میکشد تا خشک شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید