نحوه جوجه کشی کبک

جوجه کشی کبک

🐦🐦🐦
وزن پرنده بالغ در جنس نر از ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم و در جنس ماده از ۴۵۰ تا ۷۰۰ گرم متغیر است. کبک ها حدود ۱۵ سال عمر می کنند. کبک در چهارده هفتگی (سه ماه و نیم) به حداکثر بلوغ جسمی ودر هفت ماهگی به بلوغ جنسی میرسد و قدرت تولید مثل دارد.
🐦🐦🐦
رنگ تخم کبک سفید مایل به زرد است که در برخی نژاد ها دارای لکه های قهوه ای است.
وزن تخم ها از ۱۶ گرم تا ۲۵ گرم متغیر ولی به طور متوسط ۲۱ گرم است.

🔆
مدت زمان لازم برای جوجه کشی حدود ۲۴ روز است. در برخی موارد نظیر بزرگتر بودن تخم ها از حد معمول، استفاده از تخم های کهنه و در انبار مانده و یا کاهش دمای ستر و هچر به دمای پایین تر از دمای مناسب، زمان جوجه کشی بیشتراز۲۴ روز می شود.
تخم ها باید به نحوی در دستگاه قرار گیرند که انتهای پهن تخم ها به سمت بالا قرار بگیرد و به صورت مایل در محل خود استقرار یابند.
دمای نورد نیاز برای جوجه کشی کبک طی سه هفته اول ۳۷/۵ درجه سانتیگراد و در چهار روز آخر به ۳۷ درجه میرسد.
درصد رطوبت نسبی در ۲۰ روز اول جوجه کشی در دستگاه ستر باید حدود ۵۵ درصد و پس از آن تا ۲۴ روزگی و در دستگاه هچر باید حدود ۷۵ درصد باشد.

💡💡💡
برای افزایش بهره دهی جوجه کشی و پرهیز از دوباره کاری و اتلاف وقت و سرمایه معمولا تخم کبک ها در روز پنجم تا هفتم جوچه کشی مورد بازرسی قرار میگیرد . این نطفه سنجی گاهی تا روز دهم باید صورت گیرد.
💡💡💡
بعداز دوره ستر تخم ها باید به دستگاه هچ منتقل شوند . در این زمان دمای لازم برای هچ تخم ها حدود ۳۷ درجه و درصد رطوبت معادل ۷۵ درصد می باشد.
در شرایط طبیعی باید تمام جوجه ها طی ۲۴ ساعت پس از اولین هچ و در پایان ۲۴ روز سر از تخم بیرون بیاورند.

دیدگاهتان را بنویسید