روش جوجه گیری تخم مرغ نطفه دار توسط ماشین های جوجه کشی

جوجه کشی مصنوعی

انسان با برسی حالات و رفتار مرغ کرچ هنگام خوابیدن روی تخم مرغ ( جوجه کشی طبیعی ) و پی بردن به عوامل موثر در رشد نطفه توانست به ساخت ماشین جوجه کشی اقدام کند با هر دستگاهی که بتوان کلیه عوامل رشد جنین ( حرارت، رطوبت، اکسیژن و چرخش ) را فراهم نمود می توان اقدام به جوجه کشی مصنوعی کرد.

دراین مطلب جوجه کشی مرغ که رایج تر و پرکاربرد تر می باشد مورد بررسی قرار می گیرد اما به طور کلی اصول جوجه کشی بر همین مبنا می باشد و تفاوت عمده در میزان دما و رطوبت می باشد.

طول دوره جوجه کشی در مرغ و تخم مرغ 21 روز می باشد. 18 روز اول آن در ستر و 3 روز آن در هچر می باشد. بعد از جمع کردن تخم های نطفه دار آن ها را به مدت 6 تا 8 ساعت در دمای معمولی اتاق قرار دهید. دستگاه جوجه کشی را 24 ساعت قبل روشن کرده و دما را روی 38 درجه تنظیم کنید و میزان رطوبت 55 تا 60 درصد باشد.

تخم مرغ ها را به گونه ای داخل دستگاه قرار دهید که قسمت پهن آن روبه بالا باشد ، در مدت 18 روز اول میزان چرخش هر 30 دقیقه الی 1 ساعت یکبار و میزان حرارت 37/6 الی37/7 درجه و البته میزان رطوبت 55 تا 60 درصد خواهد بود، بعد از 18 روز دستگاه را در حالت هج قرار می دهیم و به مدت سه روز میزان رطوبت را به 70 درصد و میزان حرارت را به 37 درجه می رسانیم در این مدت نیازی به چرخش وجود ندارد، در طی سه روز جوجه ها از تخم بیرون می آیند.

در دستگاه های جوجه کشی معمولا چند ساعت بعد از خارج شدن جوجه ها از تخم،  آن ها را از دستگاه خارج می کنند. معمولا بررسی رشد جوجه ها در روز هفتم و چهاردهم جوجه کشی انجام می پذیرد. برای این کار در یک اتاق تاریک در مقابل یک چراغ قوه یا نطفه سنج قرار میگیرند. جنین هایی که زنده باشند به صورت یک لکه تیره با رگ های خونی دیده می شوند و شکل عنکبوتی دارند و با حرکت دادن تخم مرغ جنین نیز حرکت می کند و اگر جنین تلف شده باشد، فاقد رگهای خونی و به پوسته چسبیده است و یک حلقه صورتی رنگ اطراف آن را گرفته است.

با توجه به اینکه جوجه کشی طبیعی امروزه نمی تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز های رو به افزایش جامعه باشد، لذا تولید جوجه به روش مصنوعی و در حجم انبوه از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نسبت به جوجه ککشی طبیعی دارای محاسنی به شرح زیر است:

  1. امکان تولید جوجه در تمام فصول سال
  2. در هر دوره می توان تعداد زیادی جوجه تولید کرد
  3. احتیاجی به و جود مرغ کرچ نیست
  4. شرایط لازم برای رشد جنین تحت کنترل می باشد
  5. تمام مراقبتهای بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی و امراض تحت کنترل می باشد

نقش حرارت در رشد نطفه

درجه حرارت در 18 روز اول بیشتر از 3 روز آخر می باشد. اگر در مدت جوجه کشی دمای ماشین به میزان کمی بیش از حد لازم باشد، جوجه ها کوچک و ضعیف خواهند بود و اگر حرارت کمتر از حد لازم باشد جوجه ها دیر تر از 21 روز به دنیا خواهند آمد و اعضای جوجه ها به پوسته تخم می چسبد، البته این در صورتی است که نوسان حرارتی کم باشد و در صورتی که میزان بالا و پایین رفتن درجه حرارت زیاد باشد جوجه ها تلف می شوند.

سیستم های تامین رطوبت

رطوبت در ماشین های کوچک با قرار دادن ةرف آب در زیر تخم ها و در ماشین های متوسط و بزگ توسط سیستم اسپری آب، ظرف اب و المنت با قابلیت تنظیم دستی و یا استفاده از رطوبت ساز ها تامین می شود.

نقش رطوبت در رشد نطفه

جنین با رشد خود باعث از بین رفتن رطوبت داخل تخم می گردد بنابراین باید رطوبت از دست رفته به نحوی تامین شود تا رشد جنین با مشکلی مواجه نشود میزان رطوبت مورد نیاز در 18 روز اول 60% و در سه روز آخر که دمای دستگاه 1 تا5/. درجه سانتی گراد کم می شود 70 % می باشد. پایین بودن رطوبت ماشین باعث بد شکل شدن جوجه ، تورم ناف، چسبندگی اعضا به پوسته و ضعیف شدن جوجه می شود بالا رفتن رطوبت ماشین نیز موجب مرگ جنین و یا آلوده بودن به بقایای تخم مرغ می شود.

سیستم تهویه در دستگاه جوجه کشی

سیستم تهویه در ماشین های جوجه کشی یا به صورت سوراخ های تعبیه شده در ماشین و یا باز و بسته شدن در ماشین انجام می گیرد و یا به وسیله قرار دادن هواکش در داخل دستگاه صورت می پذیرد.

نقش تهویه در رشد نطفه

تهویه در دستگاه باید به صورتی انجام گیرد که هماکسیزن مورد نیاز جنین را فراهم کند و هم CO2 اضافی را از دستگاه خارج کند به طور طبیعی ماشین باید دارای 21% اکسیژن باشد. اکر میزان CO2 دستگاه بیش از 15 باشد تلفات زیاد شده و اگر این میزان به 5% برسد تمام جنین ها تلف می شوند.

چرخانیدن تخم مرغ و نقش آن در رشد نطفه

برای خوابیدن تخم مرغ ها باید قسمت پهن آن به طرف بالا باشد تا جنین سر خود را که در روزهای آخر بالا می باشد به راحتی به این طرف گردانده و تنفس ششی را با هوای موجود در آن ( اتاقک هوایی ) آغاز کند و به صورت طبیعی از پوسته خارج شود. تحقیقات نشان داده که اگر قسمت باریک تخم بالا باشد خروج جنین با مشکل مواجه می شود زیرا روز های آخر باید سر جنین به اتاقک هوایی که در قسمت پهن تخم مرغ قرار دارد برسد در طول مدت جوجه کشی باید تخم مرغ ها را روزانه چند بار بچرخند در صورت ثابت بودن تخم مرغ ها زرده و نطفه به طرف بالا صعود کرده ( به دلیل سبک بودن زده نسبت به سفیده) و به پوسته می چسبد و جنین قادر به رشد طبیعی نخواهد بود و از طرفی در صورت چسبیدن زرده و نطفه به پوسته آب نطفه تبخیر شده و احتمال مرگ جنین زیاد می شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید