استان فارس ، شیراز ، خیابان حسینی جدید 09174727814 belderchinfars@gmail.com

دستگاه جوجه کشی خانگی

دستگاه های جوجه کشی خانگی مناسب برای اشتغالهای کوچک و کارهای آزمایشگاهی با حجم زیر 250 عدد تخم مرغ

نمایش یک نتیجه