مقدمه ای بر پرورش بلدرچین

    بلدرچین با اینکه به نام پرنده جان سخت معرفی میشود ولی به نوبه خود پرنده ای فوق العاده ضعیف در دوران جوجگی تا ده روزگی و بعضا تا پانزده روزگی در برابر سرما می باشد که در بعضی از بازدیدها از سالنهای دوستانی که توسط افرادی مشاوره شده اند دمای سالن تا هفت هشت درجه کمبود دارد و همین باعث تجمع جوجه ها در حاشیه سالن و روی هم رفتن جوجه ها میشود و همچنین به خاطر مصرف آب خنک باعث میشود جوجه لرز کند و همه نزدیک منبع حرارتی که میتواند مادر مصنوعی باشد یا لامپهای مادون قرمز جمع شود و همین مورد باعث تلفات نسبتاً بالا میشود پس اینطور که یک سری افراد میگویند هم پرنده جان سختی نیست پس میتوان با رعایت یک سری مسائل پیش پا افتاده از تلفات روزهای اول به سلامت عبور کرد

در این سایت با توجه به نیاز همه دوستان به بیشتر دانستن در مورد این پرنده به ظاهر ساده پرورش سعی میکنیم زوایای پنهان این نوع پرورش را مرور کنیم تا دوستان با چشم بازتری و با آگاهی بیشتر به سمت این پرورش بلدرچین روی بیاورند

دیدگاهتان را بنویسید