عفونت کیسه زرد در پرندگان و طیور

عفونت کیسه زرده یا Omphilitis در طیور

درمان و تشخیص بیماری عفونت کیسه زرده یا Omphilitis

در این پست شمارا با این نوع بیماری در ماکیان و دیگر پرندگان آشنا می کنیم

عفونت کیسه زرد در پرندگان و طیور
عفونت کیسه زرده در پرندگان و طیور

 

وضعیتی است که در بوقلمونها ، مرغها و اردکها در تمامی دنیا مشاهده شده است . این حالت به دلیل
عفونت کیسه زرده و بند ناف در پرندگان تازه هچ شده در نتیجه عفونت قبل از بسته شدن ناف روی می
دهد . این وضعیت طی دوره 1 تا ۱۰ روزه روی میدهد .
در این وضعیت ، درگیری با باکتریهای مختلفی مشاهده میشود بخصوص درگیری با باکتریهایی چون
:
E.coli .
StaphiloCocci.
Proteus.
Pseudomonas.
مشاهده شده است . میزان درگیری با این بیماری در حدود 1 تا 10 درصد بوده و احتمال مرگ
پرندگان مبتلا به این عارضه بسیار بالاست . بنظر میرسد عواملی چون :
عدم رعایت مسائلی چون امنیت زیستی در مزارع پرورش مرغ مادر .
استفاده از تخم مرغهای روی بستر .
عدم رعایت مسائل امنیت زیستی در هچری و دوره انکوباسیون .
آلودگی جعبه های انتقال جوجه ها در بروز و شیوع این عاضه دخیل باشند .

 

نشانه ها :
افسردگی .
بسته ماندن چشم ها .
کاهش اشتها
اسهال
تورم در حفره شکمی .

 

ضایعات پس از مرگ :
کیسه زرده بزرگ و متراکم .
ممکن است که محتویات کیسه زرده ، با توجه به نوع باکتری رشد نموده ، رنگی باشد .
تشخیص :
تشخیص این عارضه بر اساس سن پرنده و ضایعات قابل مشاهده صورت می پذیرد . اطمینان از
تشخیص صحیح این ضایعه نیز بر اساس جداسازی و شناسایی باکتری رشد یافته در کیسه زرده
صورت خواهد پذیرفت . این عارضه را بایستی از ضایعات روی داده در طول دوره انکوباسیون در
جوجه های ضعیف تفریق نمود .

 

درمان :
درمان خاصي صورت نمي پذيرد .

 

پیشگیری :
یشگیری از بروز چنین ضایعه ایی با مدیریت صحیح و مناسب برنامه های امنیت زیستی از سالنهای
پرورش تا جعبه های انتقال جوجه ها میسر خواهد بود . برخی از روشهای جلوگیری از بروز این
ضایعه میتوانند

شامل :
رعایت امنیت زیستی در سالنهای پرورش .
بهداشت تخم مرغها .
اجتناب از استفاده تخم مرغهای آلوده .
جداسازی انکوباسیون تخم مرغهای موجود بر روی بستر .
. بایستی بصورت دوره ایی بر ملاحظات بهداشتی و برنامه های امنیت زیستی در هچری نظارت
داشت . همچنین استفاده از مولتی ویتامینها در روزهای آغاز زندگی نقش مهمی را در تقویت جوجه
ها برای مبارزه با عفونتهای خفیف بر عهده خواهند داشت

دیدگاهتان را بنویسید