شبهات مصرف تخم و گوشت مرغ

در صنعت مرغ با شیوع انواع بیماری ها استفاده از انواع آنتی بیوتیک در بهبود طیور امری متداول شده و با توجه به اینکه هر آنتی بیوتیک نوع ویروس بعد از مدتی به یک نوع آنتی بیوتیک ایمنی پیدا میکند مرغدار ناگزیز به استفاده از نوع دیگری از آنتی بیوتیک میشود که مطمئنا قوی تر و ماندگاری بالاتری نسبت به آنتی بیوتیک قبلی در لاشه و تخم پرنده دارد.
با توجه روی لگو انواع داروهای طیور میتوان متوجه شد که حداقل طول دوره ماندگاری طیور چه در مصرف تخم و چه قبل از کشتار یک هفته می باشد حالا با توجه به کشتار در کشتارگاه ها و فرم حمل بار به کشتارگاه که متاسفانه در دست عده ای دلال همین فرم هم به صورت فرمالیته در آمده و نظارت خاصی روی این مورد نیست می توان به حداقل ها بسنده کرد ولی شما فرض بر این بگیرید که در طول دوره تخم گذاری یک مجموعه تولید تخم خوراکی به یک بیماری خیلی عادی مانند کوکسیدیوز که داروی آن سولفاکلوزاین می باشد 11 روز بعد از آخرین مصرف می توان از تخم مرغ استفاده کرد حال تصور کنید یه گله کوچک تخم گذار 1000 مرغ در سالن باشد یا باید تولید کننده تولید یازده روز خود را که چیزی در حدود ده هزار تخم است را دور بریزد که باعث زیان آن میشود یا باید از جان مصرف کننده بگذرد و تخم های آلوده را که هنوز اثرات دارو در آن هست را وارد بازار کنند و مصرف کننده بی خبر از همه جا این تخم مرغها را مصرف میکند و داروهایی که در تخم مرغ مانده است وارد کبد انسان میشود که در دراز مدت باعث بیماریهای کبدی میشود
حالا خودتان تصمیم بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید